Rezort

Kontakt.

Neváhajte nás kontaktovať v prípade obhliadky rezortu.

ADRESA:

Malá Richňava 1000
Štiavnické Bane

EMAIL:

info@richnavapark.sk
info@addressa.eu

Pre zaslanie informačnej brožúry prosím vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

ADRESA
Malá Richňava 1000
Štiavnické Bane

jedinečnosť

Rezort sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti na území s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny. Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Ďalšie stavby na tomto území už nebudú povolené pre zachovanie tohto významného územia.

 

Richňava park

Mapa rezortu