Rezort

CHATY NA PREDAJ | Richňava park

Oblasť

Richňava Park leží v srdci Banskoštiavnických vrchov v Richňavskej doline pod Pecinským sedlom, v blízkosti mesta Banská Štiavnica

Okolie

V okolí Banskej Štiavnice môžete navštíviť napríklad Banské múzeum v prírode, Múzeum vo Svätom Antone, Skalné obydlia, atď.

Oddych

Richňava Park z oboch strán obklopujú Richňavské jazerá patriace medzi 23 tajchov, ktoré slúžia na rekreáciu a rybolov.

Ďalšie stavby na tomto území už nebudú povolené pre zachovanie tohto významného územia.

LOKALITA

Rezort sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti na území s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny. Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

REZORT

Chaty sú osadené približne 100 metrov od hlavnej komunikácie a sú súčasťou územia, ktoré je v územnom pláne vyhradené stavbám pre individuálnu a skupinovú rekreáciu, s doplnením občianskej vybavenosti. Architektonické a hmotové riešenie stavieb vychádza z pôvodnej architektúry a samotný architektonický výraz bude podporený aj materiálovým riešením stavieb. Osada je riešená ako celok tak, aby výsledným efektom bolo harmonické a jednotné pôsobenie s prírodným charakterom okolia existujúceho sídla.

jedinečnosť

Rezort sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti na území s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny. Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Ďalšie stavby na tomto území už nebudú povolené pre zachovanie tohto významného územia.

 

CHATY

Situácia Richňava park

Richňava park